card

16 айлын орон сууц

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2015
Зориулалт: Орон сууцны барилга
Байршил: Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо
Хийгдсэн ажил: Бетон угсралт, сантехник, агаар сэлгэлт,
цахилгаан холбоо дохиолол, дотор засал