card

Танилцуулга

“Динамик Тауэр” ХХК нь 2011 оноос эхлэн барилгын төмөр бетон хийцийн угсралт, сантехник, агаар сэлгэлт ба хөргөлт, агаар сэлгэлтийн хоолойн үйлдвэрлэл, галын систем, цахилгаан холбоо дохиолол, тэдгээрийн автоматжуулалт зэрэг чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” Монгол улсын хуулийг үндэслэн дараах заалтуудын дагуу барилга угсралтын ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй.

2.1.1    Барилгын засвар, засал чимэглэл, орчны тохижилт
2.1.2    Цутгамал болон угсармал төмөр бетон, мод ба өрөгт бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил /1-5 давхар хүртэл/
2.1.4    Цутгамал болон угсармал төмөр бетон арагт бүтээцэн болон иж бүрэн цутгамал бүтээцэн, барилгын ажил /1-16 давхар хүртэл/, Цамхаг, тулгуур, түшиц хана, яндан антенна зэрэг 30м хүртэл өндөр угсармал ба цутгамал бетон, төмөр бетон, ган бүтээцтэй байгууламжийн ажил
2.2.1    Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
2.2.2    Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, интернэт сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
2.2.3    Ариутгах татуургын гол /магистраль/ шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт
2.2.4    Дулааны болон усан хангамжийн гол / магистраль/ шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт


“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” Монгол улсын хуулийг үндэслэн дараах заалтуудын дагуу барилгын зураг төслийн ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй.

ЗТ-7.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл

ЗТ-7.2 Барилга байгууламийн дотор халаалт, салхивчийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл

ЗТ-7.4 Барилга байгууламжийн дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл

ЗТ-7.5 Хөргөх байгууламжийн технологийн зураг төсөл

Төсөл бүхэн онцгой

Эрхэм зорилго

Бид ...

  • Oрчин үеийн техник технологийн оновчтой шийдлүүдийг нэвтрүүлж, хэрэглэгчдийн эрүүл, тав тухтай байх дотоод орчин нөхцөлийг бүрдүүлэгч
  • Хамт олныхоо мэргэжлийн ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэгч
  • Ажиллагсдын хөдөлмөр эрхлэх аюулгүй орчныг бүрдүүлэгч
  • Чин шударга, ажлын ёс зүйг эрхэмлэн түншүүдтэйгээ харилцагч
  • Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл хамгийн бага байх шийдлийг сонгон хэрэгжүүлэгч

компани байна.

Үнэт зүйл

Үйл ажиллагааны чиглэлүүд

Хамтын ажиллагааны үе шат

Үнийн санал лавлах

Ажлын үйл явц

Агааржуулалтын хоолойн үйлдвэрлэл

АГААР СЭЛГЭХ ЦОГЦ СИСТЕМ

Төсөл бүхэн онцгой