card

Artsat Village

Төсөл хэрэгжих хугацаа: 2017-2019
Зориулалт: Амины орон сууцын жишиг хотхон
Байршил: Хан-Уул дүүрэг, 4-р хороо
Хийгдэж буй ажил: Дотор сантехник,
холигч насос, агаар сэлгэлтийн системийн угсралт