card

Батлан хамгаалахын их сургууль

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2015
Зориулалт: Сургуулийн барилга
Байршил: Баянзүрх дүүрэг, 16-р хороо
Хийгдсэн ажил: 254 м урттай, 325 мм диаметр бүхий гадна дулаан,
цэвэр усан хангамжийн шугам өргөтгөх, 6800 кВт-ын халаалт,
4000 кВт хүчин чадал бүхий хэрэглээний халуун ус
халаах ялтаст дулаан солилцуурыг шинэчлэх ажил