card

BELLA VISTA

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2019-2020
Зориулалт: Аялал жуулчлалын цогцолбор хотхон
Байршил: Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо
Хийгдсэн ажил: Агаар сэлгэлтийн системийн угсралт