card

Дүүхээ төв

Төсөл хэрэгжих хугацаа:2017-2019
Зориулалт: Орон сууцны барилга
Байршил: Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо
Хийгдсэн ажил: Төмөр бетон хийцийн угсралт, цахилгаан холбоо дохиолол, автоматжуулалт