card
Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2014-2016
Зориулалт: Орон сууцны барилга
Байршил: Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо
Хийгдсэн ажил: Бетон угсралт, агаар сэлгэлт

Энэрэл хотхон