card

Khan Hills

Төсөл хэрэгжих хугацаа: 2013 оноос үргэлжилж байна.
Зориулалт: Орон сууц, спорт заал, цэцэрлэг, үйлчилгээ бүхий жишиг хотхон
Байршил: Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо

Цогцолбор хотхоны бүтээн байгуулалтын хүрээнд
2013 оноос эхлэн дараах ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Үүнд:

- Орон сууцны барилгуудын дотор сантехник, агаар сэлгэлт
- Цэцэрлэг, рестораны сантехник, агаар сэлгэлтийн ажил