card
АЦӨ сэнс

Escudo сэнс

Үндсэн онцлог:

  • ABS хуванцар 
  • IPX4
  • хамгийн их ажлын температур 40 ° C
  • таазанд суурилуулах боломж
  • үл буцах хавхлагыг суурилуулах боломж (ZZ)