card
АЦӨ сэнс

Vega сэнс

Үндсэн онцлог:

  • ABS хуванцар 
  • IPX4
  • хамгийн их ажлын температур 40 ° C
  • таазанд суурилуулах боломж
  •  үл буцах хавхлагыг суурилуулах боломж