card
Шугаман сэнс

WP шугаман сэнс

Агааржуулалтын сувагт хэвтээ ба босоо байрлалд суурилуулсан төвөөс зугтах сэнс нь агаарын бохирдол багатай фермийн барилга, агуулахын өрөөнүүдийг агааржуулах зориулалттай.

Зөв зохион байгуулалттай агаар хуваарилах сувгийн систем нь хэд хэдэн өрөөг нэгэн зэрэг агааржуулах боломжийг олгодог.

3 шатлалт моторыг ашигласны ачаар холболтын аргаас хамааран сэнсний параметрүүдийг хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн тохируулах боломжтой.

Үндсэн онцлог:

  •  ABS хуванцар 
  • IP44