card
СЭНС

COSY дулаан зөөгч төхөөрөмж

COSY CM100 төхөөрөмж нь дулааны эх үүсвэртэй өрөөнөөс (хаалттай задгай зуух, модон зуух гэх мэт) зэргэлдээх өрөөнд, тухайлбал зочны өрөө, хоолны өрөө, унтлагын өрөө, оффис, коридорт дулаан агаар түгээх зориулалттай.  

Төхөөрөмжийг зөв, зориулалтын дагуу ажиллуулахын тулд сорох сэнс ба термостатыг дулааны эх үүсвэр байрладаг өрөөнд суурилуулах ёстой.

Сэнс автоматаар эхлэх температурыг термостат дээрх потенциометрийн тусламжтайгаар тохируулна.

Сэнс ажиллаж эхэлсний дараа дулаан агаар гарч, зэргэлдээх өрөөнд шилжинэ.

Дулааны эх үүсвэртэй өрөөний температур буурсны дараа сэнс унтарна.

Агааржуулалтын суваг нь хоёр өрөөг тусгаарлах хананы дотор байрлах ёстой (сувгийн урт нь 300 мм-ийн зузаантай хананы хувьд оновчтой байдаг), агааржуулалтын сараалж нь сэнсний эсрэг талд байрлана.