card
Металл сараалж

AMN металл сараалж

Металл агаар оруулах сараалж (AMN) нь хүйтэн, дулаан агаарыг хоёуланг нь түгээхэд ашиглаж болно.

Тааз болон хананд бэхлэх зориулалттай.

Сараалж нь нунтаг бүрсэн цагаан зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн.

Суух хоног нь цайрдсан гангаар хийгдсэн.