card
Металл сараалж

WMN гадна металл сараалж

WMN металл сараалж нь бүхэлдээ зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн.

Энэ нь агааржуулалтын сувгийг цаг агаарын нөхцөл байдлаас хамгаалдаг хагас дугуй бүрхэвчтэй.

Урт хүзүүвч нь нэмэлт хавтангаар тоноглогдсон тул үүнийг хялбар, найдвартай суулгах боломжтой.