card
Хуванцар сараалж

Exclusive TN загварын сараалж

Агааржуулалтын сараалжыг агааржуулалтын сувгийн төгсгөл болгон ашигладаг.

EXCLUSIVE цувралын сараалжууд нь хүзүүвчгүй (дугуй холболтоос бусад), орчин үеийн загвараар тодорхойлогддог.

TN цуврал нь агаарыг зөвхөн нэг чиглэлд урсгах боломжийг олгодог хаалтаар тоноглогдсон.