card
Уян хоолой

KEI дулаалгатай уян хоолой

140 ° C хүртэл дулааны эсэргүүцэл бүхий тусгаарлагдсан уян хоолой нь агааржуулалтын системд зориулагдсан.
Дулаалгатай уян хоолой нь дуу чимээг дарж, чичиргээг багасгаж, холбох хэрэгслийг ашиглах хэрэгцээг бууруулдаг.