card
ШАЛГАХ ТАГ

DT хуванцар шалгах таг

Хуванцраар хийсэн шалгах тагийг үйлдвэрлэхэд ашигласан түүхий эд нь өндөр чанартай ABS-ээр хийсэн бөгөөд химийн, дулааны болон атмосферийн хүчин зүйлүүдэд тэсвэртэй байдлыг харуулдаг.

DT загвар нь 100 х 100 мм-ээс 450 х 450 мм хүртэлх хэд хэдэн хэмжээтэй, түлхүүрээр, цоож суурилуулах сонголттойгоор үйлдвэрлэгддэг.

150 x 150 мм-ээс 200 х 300 мм хүртэлх жижиг хэмжээтэй шалгах таг нь цагаан, хүрэн, мөнгөлөг зэрэг хэд хэдэн өнгөний сонголттой байдаг.