card
ШАЛГАХ ТАГ

DM ,DMN металл шалгах таг

Металл шалгах  тагууд нь цайрдсан, нунтаг бүрсэн хуудас, өнгөлсөн хуудас, 140 х 140 мм-ээс 600 х 600 мм хэмжээтэй, дөрвөлжин ба тэгш өнцөгт хэлбэртэй байна.

Тэдгээр нь бэхэлгээний хэсэг, нээх бариулаар тоноглогдсон байдаг.