card
ШАЛГАХ ТАГ

MKOM загварын хуванцар шалгах таг

Бүтээгдэхүүн нь маш сайн дулаан, дуу чимээ тусгаарлагчаар тодорхойлогддог.

Энэ загварын бүх бүтээгдэхүүн нь түлхүүр бүхий боолттой цоожоор тоноглогдсон байдаг.

Бүтээгдэхүүн нь 225 x 325 мм-ээс 775 x 1175 мм хэмжээтэй байна.