card
Хуванцар сараалж

Classic Ø загварын сараалж

CLASSIC Ø загварын сараалжууд нь  дугуй хэлбэртэй байдаг.

Бүх сараалжууд нь шавьжнаас хамгаалах тороор тоноглогдсон байдаг.