card
Хуванцар сараалж

Classic Ø II загварын сараалж

CLASSIC Ø II загварын сараалжууд нь дугуй хэлбэртэй.

Бүх сараалжууд нь шавьжнаас хамгаалах тор, агаарын урсгалыг зохицуулдаг хаалтаар тоноглогдсон байдаг.