card
Хуванцар сараалж

Specjal загварын сараалж

Суурилуулсан тор нь агааржуулалтын сувгийг шавьж орохоос хамгаалдаг.

Агааржуулалтын торонд суурилуулсан хаалт нь гаднаас агаар орохоос сэргийлдэг.