card
АГААР ДАМЖУУЛАХ ХООЛОЙ

Холбогч /Муфт/

Холбогч нь Ø100 мм, Ø125 мм, Ø150 мм сувагтай тохирох диаметртэй, өндөр чанартай ABS хуванцраар хийгдсэн.