card
АГААР ДАМЖУУЛАХ ХООЛОЙ

Эргэлт 45°

45⁰ эргэлт нь Ø100 мм ба Ø125 мм-ийн диаметр бүхий өндөр чанартай ABS материалаар хийгдсэн.