card
Уян хоолой

Уян хоолой

Уян хоолой нь  Ø100, Ø125, Ø150 мм-ийн диаметртэй, 1 м, 3 м урттай.

Уян хоолой  нь PVC-ээр хийгдсэн байдаг.