card
АГААР ДАМЖУУЛАХ ХООЛОЙ

Тэгш өнцөгт хэвтээ эргэлт 45°

Тэгш өнцөгт хэвтээ эргэлт нь 55x110 мм-ийн сувагтай тохирох диаметртэй, өндөр чанартай ABS хуванцраар хийгдсэн.