card
АГААР ДАМЖУУЛАХ ХООЛОЙ

Тэгш өнцөгт хэвтээ эргэлт 15°

Тэгш өнцөгт хэвтээ эргэлт нь 55х110 мм хэмжээтэй агааржуулалтын хоолойд тохирсон өндөр чанартай ABS-ээр хийгдсэн.