card

Ромео, Жульетта хотхон

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2014-2015
Зориулалт: Орон сууцны барилга
Байршил: Баянзүрх дүүрэг, 15-р хороо
Хийгдсэн ажил: Дотор сантехник, агаар сэлгэлт