card

Sakura international school

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2018
Зориулалт: Сургуулийн барилга
Байршил: Хан-Уул дүүрэг, 4-р хороо
Хийгдсэн ажил: Барилгын бетон угсралт (А, В блок)