card

SS Garden

Төсөл хэрэгжих хугацаа: 2017 оноос үргэлжилж байна.
Зориулалт: Орон сууц, спорт заал, үйлчилгээ бүхий жишиг хотхон
Байршил: Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо

Төслийн бүтээн байгуулалтын хүрээнд
дараах ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Үүнд:

- Орон сууцны барилгуудын агаар сэлгэлт, галын спринклер систем, автоматжуулалт
- Спорт цогцолбор бассейн