card

Tokyo tower

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2018
Зориулалт: Оффис, үйлчилгээ
Байршил: Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо
Хийгдсэн ажил: Бетон угсралт