AOKOL компанийн албан ёсны төлөөлөгч

Хятад улс төдийгүй дэлхий нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн AOKOL брендийг албан ёсоор төлөөлөн ажиллаж байна. 

AOKOL брендийн танилцуулга видеог хүлээн авна уу!