400 м2 талбай бүхий амины орон сууцны төсөл /-35….-40°C/

 


 

400 м2 талбай бүхий амины орон сууцны төсөл /-35….-40°C/

Энэ удаа 400м2 талбай бүхий 3 давхар хаусанд агаар усны дулааны насос суурилуулав. Гадна орчны агаараас дулааны энергийг авч  өндөр температурын түвшинд  халаах чадвартай ,энгийн цахилгаан халаагчаас 2-4 дахин бага цахилгаан эрчим хүч ашиглан халаах хэрэглэгчдэд  хэмнэлттэй халаалтын шийдэл.