Загварын  барилга

 

 

Загварын  барилга

Шинжлэх Ухаан Технологийн их сургуулийн Барилга инженерийн сургуулийн загвар туршилтын барилгад  халаалт болон хэрэгцээний халуун усаа хамт нь шийдэх зориулалттай агаар усны дулааны насос суурилуулав.